[Info & Ittinerary] Pendakian Gn. Lawu via Cemoro Kandang - Sewu

  • Share

Gn. Lawu #3 - Mengharu Biru Turun Via Cemoro Sewu

  • Share

Gn. Lawu #2 - Jalur Cemoro Kandang yg Amat Menantang

  • Share

Gn. Lawu #1 - Hampir Gagal Mendaki Gegara Cuaca Buruk

  • Share